inkluBLOG / PUBLIKÁCIA

Index inklúzie – Publikácia, ktorá by sa mala stať povinným čítaním pre učiteľov, ale aj pre ministrov či dokonca každého člena našej spoločnosti

Index inklúzie (Index for inclusion) s podtitulom Sprievodca rozvoja škôl inkluzívnymi hodnotami (a guide to school development led by inclusive values) je štvrtým vydaním skvelej knihy, vďaka ktorej sa dá pochopiť význam inklúzie nielen pre školstvo, ale pre celú spoločnosť. Je vhodná pre každého učiteľa, špeciálneho pedagóga, asistenta a psychológa, riaditeľa, zriaďovateľa, rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, ale aj pre tých, ktorí majú deti bez na oko špeciálnych potrieb.

Čítať viac

Kategórie


Tags

zobraziť viac