Späť na zoznam
25. marec 2021
Aktuality

Knižnica inklúzie: Čo viete o sebe či o deťoch, s ktorými pracujete? Karty potrieb vám to povedia

Pripravte si pero a papier na poznámky. Vezmite si do ruky balíček kariet, bez ohľadu na poradie a postupne si ich vyberajte. Pri každej sa zamyslite nad danou potrebou. Všimli ste si ju niekedy u dieťaťa? Ako sa prejavuje? Napĺňate ju?

Milé učiteľky, milí učitelia, asistenti, špeckári aj iní odborní zamestnanci škôl, niečo pre vás máme – pomôcku k učeniu, k spoznávaniu detí v triede, aj pre vlastnú sebareflexiu. Karty potrieb, ako túto pomôcku voláme, sa vám zídu aj v prípade online vyučovania.

Ukážka Kariet potrieb

Malo by byť pre nás dôležité, a to nielen pri učení sa v škole, ako sa deti rady učia nové veci a ako sa pri tom cítia, či im vyhovuje viac učenie sa v tichu, osamote alebo v skupine, ktorá oblasť ich baví a ktorá zas nie. Aby bolo učenie sa efektívne a účinné, mali by sme s nimi vedieť komunikovať o ich potrebách, pocitoch a strachoch.

Karty potrieb popisujú práve psychologické potreby detí. Môžu nám pomôcť s nimi o nich hovoriť. Poznáte to – keď sa žiaka opýtate, ako sa má a on vám odpovie len dobre, v pohode či OK, je to naozaj tak? Môže, ale nemusí. Karty potrieb im môžu pomôcť rozviazať jazýček, posilniť komunikáciu, reč. Pri práci s deťmi môžu fungovať ako nástroj na zlepšenie slovnej zásoby, vyjadrovania, nenásilnej komunikácie vo vypätej atmosfére.

Karty potrieb vychádzajú z Maslowovej pyramídy potrieb a tiež z praxe konzultantiek a psychologičiek českej Férovej školy, ktoré sa na vývoji tohto nástroja podieľali. (Ďakujeme vám, že ste sa s nami o ne podelili.) Karty sú predovšetkým určené pre učiteľov 1. stupňa, ktorí veria, že v centre vzdelávania je dieťa a jeho potreby, a hľadajú inšpiráciu pre svoju prax.

Neznamená to však, že s nimi nemôžete pracovať so staršími žiakmi a študentami, dokonca môžu pomôcť aj nám, dospelákom – vyriešiť vzájomné vzťahy s inými, byť úprimný sami k sebe, alebo pri analýze stavu vecí – priorít, súčasného stavu či ideálneho stavu v budúcnosti. Pomáhajú tvoriť víziu.

Ukážka kariet potrieb

Uveďme si konkrétne príklady, v akých situáciách môžete karty používať?

• Primárnym cieľom týchto kariet je zhodnotiť vašu učiteľskú prax. Čo z hľadiska potrieb detí vaše hodiny napĺňajú a čo nie? Čo by sa dalo vylepšiť?

• Použiť ich môžete počas prípravy na hodinu a tak si overiť, že myslíte na potreby detí a akými konkrétnymi prístupmi ich napĺňate.

• Taktiež ich môžete použiť pri zlepšovaní podporných plánov.

• K vytýčeniu priorít – k definícii toho, aké potreby sú aktuálne dôležité pre deti vo vašej triede v porovnaní s inými prioritami.

• Môžu sa použiť k zamysleniu nad dieťaťom, ktoré nejakým spôsobom v škole zlyháva a zaostáva.

• V neposlednom rade sa táto metodika venuje aj rodičom a využitiu kariet pre ich prístup.

• Ďalšie využitie záleží na vás. Niektorí učitelia využili karty, ako podklad pre otvorenie diskusie na túto tému a na definovanie priorít a vzájomné zladenie v pedagogickom tíme. Jedna pani učiteľka využila tieto kartičky pre deti v materskej škole a otvorila vďaka tomu diskusiu s deťmi (pre tento účel vybrala určité karty).

Ukážka Kariet potrieb

Na stiahnutie

Všetky karty potrieb (väčší rozmer) si môžete zadarmo stiahnuť TU. Nájdete ich však aj  TU (všetky spolu na jednej strane). Určite sa vám zíde aj podrobná metodika práce s kartami potrieb, aby ste jej lepšie porozumeli. Stiahnite si ju TU.