Späť na zoznam
17. október 2018
Aktuality

Po 4. diskusii v Bratislave: Samosprávy majú vo vzdelávaní detí svoje postavenie, nevyužívajú ho však naplno

Čo môže samospráva urobiť v oblasti vzdelávania a do akej mieri môže ovplyvniť kvalitu škôl? A ako sa prerozdeľujú financie, ktorými samospráva disponuje? Koľko peňazí smeruje do školstva, a ako sa s nimi ďalej narába? Na tieto a na množstvo ďalších otázok dostanete odpoveď v štvrtej verejnej diskusii Nadácie pre deti Slovenska. Pozrite si ju zo záznamu.

V poradí štvrtá verejná diskusia Nadácie pre deti Slovenka venovaná inklúzii sa konala v pondelok 8. októbra v klube pod lampou v Bratislave. Témou diskusie bolo ako samosprávy zvládajú svoje úlohy zriaďovateľov základných škôl pri vzdelávaní novej generácie detí.

Diskusiu viedol riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska, Ondrej Gallo. Hosťami diskusie boli poslankyňa Národnej rady SR, expertka a analytička venujúca sa téme vzdelávania Zuzana Zimenová, primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár a Bruno Konečný, ktorý pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, venuje sa participácii na tvorbe verejných politík.

V diskusii hostia priblížili komplexný problém vzdelávania v štáte, vysvetlili tiež, od čoho a od koho závisí kvalitné vzdelávanie. Diskutujúci osvetlili aj dôležitosť postavenia “bŕzd a protiváh“ vzdelávacieho systému, ktoré sa v našom štáte nepodarilo doposiaľ nastaviť.

Hostia debatovalo aj o vzťahu samospráv a štátu, o absencii metodického poradenstva v systéme či o normatívoch, ktoré sú viazané na určitý výkon.

Hostia sa venovali aj otázke, či môže samospráva zaplatiť asistenta učiteľa. Zimenová v tejto súvislosti hovorila o štátnom vzdelávacom programe, ktorého časti je potrebné poprepájať. Podľa nej nenapredujeme po ceste, ktorou sme sa chceli uberať. Štátny vzdelávací program je príliš široký, košatý a veľmi prísny.

Diskusia ponúkla divákom množstvo názorov a postrehov, pozrite si ju zo záznamu aj vy. Nájdete ju tu.