Späť na zoznam
9. október 2018
Príbehy zo života

Zo života Tadeáška - A čo potom?

Cyklus textov zo života Zuzky Wagnerovej a jej brata Tadeáška s nevyliečiteľnou chorobou – svalovou dystrofiou.

Volám sa Zuzka. Mám súrodenca, ktorý trpí nevyliečiteľnou chorobou – svalovou dystrofiou. V júli tohto roku mal 14 rokov. Už od škôlky, resp. prípravnej triedy, navštevuje špeciálnu Spojenú internátnu školu Jána Vojtaššáka v Levoči. Je  pre neho ideálnym miestom, kde môže rozvíjať svoje schopnosti, vzdelávať sa, pracovať na sebe a zdokonaľovať sa. Tadeáš je osobitne inteligentným chlapcom, ktorý vyčnieva z davu. Možno si poviete, že som jeho sestrou a trošku preháňam. Avšak, pravdou je, že jeho rozumová úroveň je v pásme nadpriemeru. To, čo dokáže, prekvapuje nielen nás, ale aj samých učiteľov. Uvediem príklad – geniálne hrá šachy, matematiku zvládne ľavou zadnou, pozná viac než polovicu vlajok sveta, kreslí miniatúrne obrázky, ktoré svetu ukázal už na svojich šiestich výstavách. To je len časť z toho, čo Tadeáš dokáže. Momentálne je žiakom ôsmej triedy. Kvôli závažnejším zdravotným okolnostiam z minulého môže školu navštevovať už len tri dni v týždni. Jeho rýchla unaviteľnosť a vyčerpateľnosť nedala na seba dlho čakať. A tak do školy chodí v pondelok, v stredu a vo štvrtok. V zvyšné pracovné dni s ním chodíme na rehabilitáciu, ktorá je pre neho žiadúcou súčasťou života.

Tadeáško má napriek svojej vysokej inteligencii a šikovnosti individuálny plán, ktorý plní. V triede spolu so siedmimi spolužiakmi s rôznym zdravotným postihnutím vytvárajú skvelý kolektív. Tadeáš, ako jediný vozičkár v triede, je nimi dennodenne podporovaný a prijatý. Navzájom sú si oporou a nie je medzi nimi badateľná žiadna konkurencia, závisť, súperenie či predsudky. Naopak, tvoria silný celok, ktorý by som opísala jediným slovom –  rodina.

Napriek všetkému si už dlhšiu dobu kladiem otázku –  existuje v našom blízkom okolí škola, kde by Tadeáš po ukončení tej základnej mohol študovať a využiť svoj obrovský potenciál? Pýtali sme sa mnohých ľudí, ktorí zdravotne znevýhodnené dieťa majú. Informácie sme zisťovali aj návštevou samotných škôl, ktoré boli bezprostredne blízko nás (najmä na východnom Slovensku, pochádzame z regiónu Spiša). Na východnom Slovensku neexistuje žiadna škola, ktorá by pre neho bola vyhovujúca. Je v tom totiž jeden háčik. Ja by som skôr povedala – obrovský hák. Na východnom Slovensku existujú špeciálne školy pre zdravotne ťažko postihnuté deti. Avšak problémom je, že podmienkou na prijatie do týchto škôl je mentálne postihnutie, ktorým máme na mysli znížený intelekt dieťaťa. Čo z toho vyplýva?

Tadeáško, ktorý trpí telesným postihnutím takúto školu navštevovať nemôže. V poriadku, poviete si – prečo by nemohol navštevovať normálnu strednú školu, do ktorej by bol začlenený? Áno, presne v tomto prípade by sme mohli hovoriť o inkluzívnom vzdelávaní, o ktorom sa v našej krajine vraví len veľmi málo. Ale v čom je teda problém? Tadeáško totiž nezrozumiteľne rozpráva, má ťažkosti s rečou. My, rodina a jeho blízke okolie mu dokonale rozumieme. Ktokoľvek iný má však s jeho komunikáciou problém. A preto je náš Tadeáš špeciálny prípad. Čas do ukončenia návštevy školy v Levoči sa kráti. Určite nechceme, aby Tadeáš ostal doma. To je ozaj nepredstaviteľný scenár, ktorý sa nenaplní. Snažíme sa a budeme sa usilovať spraviť maximum pre to, aby sme našli nástroje a prostriedky, prostredníctvom ktorých bude môcť Tadeáš navštevovať strednú školu. Školu vyhovujúcu jeho potrebám a danostiam. No predsa, kladiem si i ďalšiu otázku – má Slovensko dostatočné prostriedky poskytujúce zázemie a kvalitnú pôdu pre vzdelávanie zdravotne znevýhodnených detí? Zdá sa mi, že inkluzívne vzdelávanie je ešte len „v plienkach“. Napriek všetkému vidím nádej a chcem veriť, že sa v našej krajine budú vytvárať podmienky pre dostatočne plnohodnotné vzdelávacie prostredie pre zdravotne znevýhodnené deti. Prostredie, v ktorom budú mať tieto deti uspokojené požiadavky vyhovujúce potrebám jednak ich zdravotného stavu, ako aj požiadavkám sociálnym, vzdelávacím a ľudským.

 

Autor: Zuzana Wagnerová