Späť na zoznam
29. jún 2020
Knižnica inklúzie

Knižnica inklúzie: Tipy na letné čítanie pre najmenších od Svetlany Síthovej

Ako nenúteným spôsobom deťom vysvetliť, čo je to slušné správanie a prečo sme všetci iní? Aké je to mať kamoša s autizmom a ako zariadiť, aby sa deťom neplietli písmenká? Pomôžte si knižkami. Prečítajte si tipy na letné čítanie pre najmenších.

Ako by sme vám ju predstavili v krátkosti... Svetlana Síthová je snáď všade, kde sú deti s ťažkosťami v učení alebo tí, ktorí by im radi pomohli. A dobre tak! Je predsedníčkou sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácii špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR, v centre Mirabilis v Partizánskom pracuje prostredníctvom rozvíjajúcich programov s deťmi s ťažkosťami v učení a s ich rodičmi. Je tiež lektorkou kurzov zameraných na inkluzívnu pedagogiku a ako pedagogička pôsobí na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia. Je aj hlavnou organizátorkou špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie na Slovensku. V súčasnosti si dokončuje doktorandské štúdium špeciálnej pedagogiky na Masarykovej univerzite v Brne. 

„V mojej optike knižných publikácií sa zameriam na knihy pre deti overené priamo v praxi, ktoré prešli recenzným konaním najprísnejších a najúprimnejších posudzovateľov, rukami detí. Priznávam, že vybrať „len pár TOP TIPOV“ je výzva. Avšak ako tvrdia všetky moje deti, výzvy dostávame pre to, aby sme ich prijali a zdolávali. Poďme na to, tu je krátky popis mojich INKLU biblio inšpirácií,“ napísala nám. Pozrime sa teda na jej odporúčania a inšpirácie.

Odporúčanie a inšpirácia č. 1:

Knižka Terezka a slušné správanie absolútne detským, nenúteným, príjemným a zmysluplným spôsobom deťom vysvetľuje nielen zákutia slušného (i nie úplne slušného) správania pre deti z materských škôl či prváčikov. Špeciálne, z celého srdca, knižka rozvíja aj tému inakosti. Viac ako tisíc slov vypovie úryvok z knihy: „Na svete žije veľa ľudí a samozrejme detí. Každé z nich je iné a niečím výnimočné. Niektoré je vysoké, iné nižšie. Niekto má tmavé vlasy, druhý zase svetlé. Niektoré deti sú rýchlejšie, iné pomalšie. Niekomu sa darí v kreslení, iného výtvarná nebaví. Niekto sa učí rýchlo básničky, iný nie. Niekto vie hovoriť pekné „r“, niekto sa ho ešte len učí. Každý sme iný.

  • Gulik, L. 2019: Terezka a slušné správanie. Drap studio : Bratislava, ISBN 978-80-972974-3-5, odborná spolupráca ku knihe: Svetlana Síthová

Foto: archív Svetlany Síthovej

Odporúčanie a inšpirácia č. 2:

Kniha A Friend Like Simon je v anglickom jazyku (ak tieto riadny čítajú pedagogičky, pedagógovia, odporúčam ju ako knihu na hodiny angličtiny). Zobrazuje príbeh chlapca, ktorý spoznal nového kamaráta s autizmom v školskom prostredí. Prostredníctvom bežných situácií sa nepozorovane dozvieme viac o svete autizmu a spôsoboch, ako sa navzájom môžeme od seba učiť. Ak by čitatelia mali záujem, naša študentka špeciálnej pedagogiky z Pedagogickej fakulty UKF v Nitre Miška Domanická, knihu prerobila aj do video podoby so zaujímavými úlohami pre deti, to je dostupné na facebookovej stránke Študentky špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS.

  • Gaynor, K. 2008: A Friend Like Simon. Special Stories Publishing : Dublin, ISBN-10: 0956175120.

Odporúčanie a inšpirácia č. 3

V knihe Magdaléna a psík z knižnice objavíme príbeh malej školáčky, ktorá nemá rada čítanie. Napriek tomu túžobne očakáva pozitívne hodnotenie od pani učiteľky. Neprichádza. Písmenká neposlúchajú. Čítanie sa nezlepšuje. Je to príbeh o prekonávavní prekážok a potrebe tolerantnosti. Každému z nás sa v učení občas niečo nedarí, ako by sme chceli. Nevzdať sa a hľadať aj iné spôsoby a riešenia. Nepresnívať si svoj život, ale prežiť si svoje sny, dosiahnuť svoju hviezdičku. Nie kvôli hodnoteniu, ale kvôli osobnostnému rozvoju. Aj o tom je naša obľúbená, nadčasová, motivačná i realistická kniha z dielne vydavateľstva Pro Solutions. 

  • Papp, L. 2017: Magdaléna a psík z knižnice. Pro Solutions : Bratislava, ISBN 9788081390975

Zdroj obrázka: https://www.vnimavedeti.sk/p/858/magdalena-a-psik-z-kniznice

Odporúčanie a inšpirácia č. 4:

Inklúzia by nemala byť o pomenovaní diagnóz, škatuľkovaní či nálepkovaní. Inklúzia je o rozmanitosti a rešpektovaní individualít každého z nás. Množstvo špecifík môže vychádzať aj zo situácií, ak sa náš život spojí s dyslexiou. Toto je kniha o tom, že dyslexia môže byť výzvou, nie prekážkou. Deti, žiaci, pedagógovia, všetci by sme o tom mali vedieť. Ak nevieme, chyťme do rúk Pletú sa mi písmenká, v ktorej objavíme detskou rečou popísaný svet dys, príčiny vzniku, prejavy a fakty, ktoré postavia vnímanie ťažkostí v čítaní do roviny výzvy. A výzvy... to už viete (ak by nie, v úvode som o tom už písala).

  • Lubi, M. 2017: Pletú sa mi písmenká. Pro Solutions : Bratislava, ISBN 978-80-8139-101-9.

Zdroj obrázka: https://www.vnimavedeti.sk/p/866/pletu-sa-mi-pismenka

Odkaz pani Síthovej na záver:

Nezabúdajme, že čítanie má byť zážitkom. Čítajme cez leto pod stromom, pod stolom, pod slnečníkom, kdekoľvek, akokoľvek, ale vždy s úsmevom.

Pekné čitateľné leto a ešte krajší inkluzívny svet všetkým.