Späť na zoznam
4. október 2019
Vedeli ste, že…?

Sumár udalostí: Polovica detí je stále bez asistentov, zvyšuje sa tiež počet detí, ktoré predčasne ukončia vzdelávanie

Rozhodli sme sa, že vám každý mesiac od nového školského roka 2019/2020 prinesieme sumár tých najdôležitejších udalostí, ktoré by nám v školstve nemali ujsť. Tu je náš prvý sumár 3+1 udalostí, ktoré rezonovali v septembri tohto roka.

1. Nový školský rok 2019/2020 sme začali opäť bez dostatočného počtu asistentov, psychológov, logopédov aj špeciálnych, liečebných a sociálnych pedagógov. Podľa údajov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ich bolo k 30. júnu na všetkých slovenských školách len 1 173, zatiaľ čo školy požadovali aspoň 4 017 takýchto odborných zamestnancov. Napríklad, iba 49,4 percent detí, ktoré potrebujú k svojmu vzdelávaniu asistenta, ich naozaj majú. To je menej ako polovica. Školy tak nemôžu poskytovať kvalitné vzdelávanie všetkým deťom.

Na slovenských školách máme viac ako 70 000 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane detí s nadaním. Zatiaľ čo integrovaných ich je v bežných školách okolo 40 tisíc, približne 30 tisíc navštevuje špeciálne školy.

2. Inštitút vzdelávacej politiky sa podrobne pozrel na novelu školského zákona, ktorou sa od školského roka 2021/2022 ustanoví povinné predprimárne vzdelávanie pre päťročné deti. Aké sú aktuálne kapacity materských škôl?

„V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 % päťročných detí. Vďaka existujúcim voľným kapacitám a budovaniu nových kapacít z európskych fondov by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať 94,6 % až 96,9 % päťročných detí,“ píše vo svojom komentári inštitút. Na to, aby mohli do materskej školy chodiť deti povinne, potrebujeme podľa Inštitútu vzdelávacej politiky vybudovať ešte 1 828 až 3 172 miest.
Viac informácii sa dozviete tu

3. V septembri vyjadrili svoju nespokojnosť aj pedagógovia, tí stále nedosiahli uspokojivé platové ohodnotenie. „Zatiaľ čo pokladník v hypermarkete má garantovaný zmluvný nárast mzdy prvé štyri roky o 10,7 percenta, pedagógovi stúpne tabuľkový plat za rovnaké obdobie len o jedno percento. Ak ministerka Lubyová hovorí o 36-percentnom náraste platov začínajúcich učiteľov za posledné tri roky a tri mesiace, tak diskontný reťazec zvýšil za necelého 2,5 roka platy o viac ako 35 percent. Za posledný polrok zvýšil nástupnú mzdu o 28 percent,“ vyhlásil prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman. Jeho vyjadrenie citovala agentúra SITA.

Rozhorčeniu slovenských učiteľov nepomohol ani rebríček OECD, v ktorom sa ocitli so svojím príjmom na treťom mieste od konca. Horšie sú na tom už len učitelia v Maďarsku a v Litve, zatiaľ čo najlepší príjem majú luxemburskí učitelia.

4. Európska komisia zverejnila pri príležitosti druhého Európskeho summitu o vzdelávaní Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2019. V ňom analyzuje vývoj vzdelávania a odbornej prípravy v Európskej únii. Dokument rozoberá hlavné problémy európskych vzdelávacích systémov a navrhuje spôsoby, ktorými môžu tieto systémy lepšie reagovať na sociálne potreby a potreby trhu práce. Súčasťou monitoru je aj 28 podrobných správ o jednotlivých členských štátoch EÚ, medzi nimi aj Slovensko. Samostatný dokument o Slovensku nájdete tu.

Európska komisia okrem iného len potvrdzuje to, čo dávno vieme – naše školstvo a učitelia sú podfinancovaní, učiteľská profesia je aj pre tento fakt stále menej atraktívna. Prekvapivým zistením ale bolo, že sa na Slovensku kontinuálne zvyšuje počet detí, ktoré predčasne ukončia vzdelávanie. Len na východnom Slovensku je to až 14 %.